دکور دیجیتال سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم

دکور دیجیتال سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم

۱۰ ماه پیش ۴۶۹ بازدید

دکور دیجیتال سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم توسط دستان هنرمند و متخصص شرکت آوانمانور طراحی و اجرا شده است. توفیــق حضــور در ســیزدهمین مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم در ســالن اجــلاس ســران در ســال 1394 را می توانیــم یکــی از بر گ هــای درخشــان کارنامــه  حرفــه ای شــرکت آوانمانــور در بــه نمایــش گذاشــتن بهره منــدی از فنــاوری هنر و صنعــت تبلیغــات بدانیــم.
در ایـن دوره از مسـابقات بـا توجـه بـه طراحـی صحنـه صـورت گرفتـه، تلویزیون هـای مختلـف شـرکت در 5 لایـه نصـب و بـه کمـک طراحـی دکـور در خدمـت ایـن مراسـم قـرار گرفـت. در ایـن پـروژه بیـش از 220 متـر مربـع تلویزیـون بـا پیکسـل پیچ هـای مختلـف نصـب شـد. ال ای دی های دکور دیجیتال این مراسم شبیه به محراب طراحی شده است که جذابیت بصری منحصر به فردی دارد.

 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) : همزمان با آغاز مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران که جمعه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه با حضور رئیس جمهور، مسئولان کشوری و لشکری، اساتید و صاحبنظران قرآنی و شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات برگزار شد، بزرگترین دکور مدرن و دیجیتال در تاریخ کشورمان به نمایش گذاشته شد و حاضران در سالن مسابقات که طی سال‌های گذشته همواره شاهد یک دکور ثابت و تکراری پشت سر متسابقان بودند این بار با دکوری روبرو شدند که مملو از شکل و رنگ بود و تغییر دائم اشکال و رنگ‌های دکور خستگی را از نگاه حاضران در سالن گرفته بود.

و اما چندعکس از پشت صحنه دکور ...

 

اخبار مرتبط با دکور سی و دومین مسابقه بین المللی قرآن:

دکور دیجیتال مسابقات بین‌المللی قرآن مخاطبان را خسته نمی‌کند
ثبت تصویری ماندگار از مسابقات قرآن با فاخرترین دکور دیجیتالی