دستگاه ها مه ساز و بخار

دستگاه ها مه ساز و بخار

۱۰ ماه پیش ۴۹۴ بازدید

مه ساز دستگاهی است که با استفاده از یخ خشک تولید بخاری سرد میکند که همچون مهی غلیظ سطح استیج را فرا میگیرد و زیبایی و جلوه خاصی را به صحنه می بخشد